Εταιρική Ταυτότητα

Το λογότυπο λειτουργεί ως παράγοντας οπτικοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών της εταιρείας και των προϊόντων σας. Μέσα από τα σχήματα, τα χρώματα και την γραμματοσειρά της εταιρικής ταυτότητας φαίνεται το ύφος της εταιρείας, η δραστηριότητά της, οι στόχοι της, η φιλοσοφία της, η κουλτούρα της. Με γνώμονα τη δημιουργία της ιδανικής εταιρικής ταυτότητας χρησιμοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας, σας ακούμε, συλλέγουμε πληροφορίες, μελετάμε τον ανταγωνισμό, αναλύουμε, πειραματιζόμαστε, σας προτείνουμε και τελικά υλοποιούμε τις προτάσεις μας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

TOP