Προγραμματισμός και αγορά μέσων

Με γνώμονα τις ανάγκες, τους στόχους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, σχεδιάζουμε τη στρατηγική επικοινωνίας. Αγοράζουμε για εσάς χρόνο και χώρο στα τηλεοπτικά μέσα, στο ραδιόφωνο, στον τύπο.

TOP